TIGR4Smart – Trajnostno in inovativno gradbeništvo za pametne stavbe (2016-2019)

TIGR4Smart - Trajnostno in inovativno gradbeništvo za pametne stavbe (2016-2019) TIGR 4Smart
Vodilni partner: TRIMO, inženiring in proizvodnja montažnih objektov, d.d.
Sodelujoči partner: COSYLAB, laboratorij za kontrolne sisteme d.d., Hidria Rotomatika d.o.o., industrija rotacijskih sistemov, INTRA LIGHTING Proizvodnja svetil, inženiring in oprema objektov d.o.o., JELOVICA HIŠE d.o.o., JUB kemična industrija d.o.o., Knauf podjetje za tehnično svetovanje in posredovanje pri prodaji, L-TEK elektronika d.o.o., M Sora d.d., NELA razvojni center d.o.o., REM d.o.o., Biotehniška fakulteta, Fakulteta za elektrotehniko, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Fakulteta za strojništvo, Zavod za gradbeništvo Slovenije.
Obdobje izvajanja: 1. 9. 2016 – 31. 3. 2019
Opis projetka:

Cilj programa je razviti izdelke in tehnologije, ki omogočajo vzpostavitev zdravega bivalnega in delovnega notranjega okolja na način združevanja razvojno raziskovalnega potenciala podjetij in raziskovalnih organizacij.
Tehnologije in izdelki, ki bodo razviti, so uvrščeni v tri skupine medsebojno povezanih izdelkov:

 • leseni stavbni sistemi,
 • inteligentni krmilniki in gradniki ter pametno upravljanje stavb,
 • izdelki za fasadni ovoj,
 • Izdelki bodo integrirani v demonstracijsko bivalno modularno enoto TIGR4smart.
Finančna podpora:

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. www.eu-skladi.si

Rezultati programa:
 • 20 inovacij in 3 patentne prijave,
 • 20 % povečanje obsega zasebnih vlaganj v RR,
 • izdelana tehnična navodila za vsaj 4 tehnološke rešitve,
 • nove investicije (10 % vrednosti programa),
 • 18 prototipov izdelkov in 1 demonstracijska bivalna enota,
 • 8 znanstvenih člankov oziroma predstavitev na znanstvenih konferencah,
 • 11 internih delavnic med partnerji programa,
 • 5 novih projektnih prijav.