Sejem BUILD SHOW BIRMINGHAM

Sejem BUILD SHOW BIRMINGHAM Birmingham 2018 resize

Podjetje REM d.o.o. je bilo tudi letos uspešno na razpisu Javne agencije SPIRIT »Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2018« za izvedbo projekta udeležbe na mednarodnem sejmu Build Show Birmingham 2018 v Veliki Britaniji (9.10.2018 – 11.10.2018).

Opis projetka:

Podjetje REM d.o.o. želi s predstavitvijo izdelkov na mednarodnem sejmu povečati možnost sodelovanja podjetja s tujimi partnerji, povečati mednarodno konkurenčnost podjetja in zvišati stopnjo internacionalizacije. Obenem podjetje želi svoje poslovanje širiti na tujih trgih in povečati prepoznavnost podjetja in izdelkov.

Finančna podpora:

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. www.eu-skladi.si

Pričakovani rezultati/cilji operacije:
  • Udeležba na sejmu Build Show Birmingham 2018
  • Povečanje prihodkov ustvarjenih na tujih trgih