Vzpostavitev in nadgradnja elektronskega poslovanja v podjetju REM d.o.o.

Opis projetka:

Podjetje REM d.o.o. želi preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve in nadgradnje elektronskega poslovanja lažje vstopati v globalne verige vrednosti in na nove trge, povečati mednarodno konkurenčnost poslovanja, izboljšati in pospešiti interakcijo s poslovnimi partnerji v tujini, učinkoviteje pošiljati in zbirati informacije ter izboljšati odnose v celotni dobavni verigi.

Finančna podpora:

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. www.eu-skladi.si

Pričakovani rezultati/cilji operacije:
  • Izvedena elektronska izmenjava med partnerji
  • Nadgradnja oz. prenova spletnih strani za tuje trge
  • Izdelava produktno-prodajnega videa
  • Izvedeno usposabljanje Krepitev kompetenc