Les in leseni izdelki v življenjski dobi – WOOLF

Les in leseni izdelki v življenjski dobi - WOOLF WOOLF logo png 2 1
Vodilni partner: M SORA, trgovina in proizvodnja, d. d.
Obdobje izvajanja: 1.12.2018 – 30.11.2021 (36 mesecev)
Opis projetka:

Razvojno-raziskovalni projekt WOOLF (Les in leseni izdelki v življenjski dobi) temelji na razvoju izdelkov in naprednih tehnologij, ki bodo omogočale uporabo standardnih in alternativnih lesnih vrst ter odsluženega lesa, napovedovanje življenjske dobe lesa in lesenih izdelkov, njihovo inteligentno upravljanje in delovanje ter večnadstropno modularno leseno gradnjo. Cilj multidisciplinarnega konzorcija s 4 gospodarskimi in 4 raziskovalnimi organizacijami je povezati celotno gozdno-lesno verigo in razviti 4 končne prototipe izdelkov ter storitev, ki se združujejo v končen lesen modularen objekt:

  1. IoT senzorske enote WOrMS predstavljajo sistem za spremljanje lastnosti lesa, ki bodo s centralno enoto povezane z uporabo brezžičnih povezav, ta pa bo preko internetne povezave povezana v oblak s potrebno infrastrukturo.
  2. Inteligenten IKT sistem za upravljanje z lesenimi strukturami bIOMASS predstavlja napreden IKT oblačni sistem, ki bo omogočal fleksibilno in učinkovito namestitev v javnem oz. privatnem oblaku. Njegov cilj je zagotoviti celovit razširljiv sistem, kompatibilen z uveljavljenimi standardi s področja IoT in ki je hkrati prilagojen specifično za domeno upravljanja z lesenimi strukturami.
  3. Inteligentno povezan lesen okenski sistem ICON predstavlja okna iz izbranih lesnih vrst ali odsluženega lesa, ki je nadgrajen z enotami WOrMS in v kombinaciji z bIOMASS predstavlja inteligenten sistem sposoben spremljanja in napovedovanja življenjske dobe izdelka.
  4. Alternativni lignocelulozni konstrukcijski sklop ALLWOOD WALL predstavlja hibridne nosilne konstrukcijske sklope, ki bodo v kombinaciji les in jeklo zadostili potrebam po postavitvi modularno zasnovanih objektov v vsaj tri nadstropja in bodo opremljeni z enotami WOrMS.

 

Projekt WOOLF je s svojo tematiko relevanten za prednostno področje Pametne stavbe in dom z lesno verigo in podpodročje Les in lesna veriga. Projekt koordinira podjetje M Sora d.d., podjetje REM d.o.o. pa vodi eno izmed dveh faz projekta in sicer fazo Razvoj prototipov.

Finančna podpora:

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. www.eu-skladi.si

Projekt je bil izbran v sklopu Javnega razpisa “Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov (TRL3-6)”.

Vrednost projekta: 2.945.250,00 EUR

Višina sofinanciranja: 1.989.345,31 EUR