Zvočna izolirnost

Zvočna izolirnost zvok slika 2

Bivalno ugodje v objektih zagotavljamo z ustrezno kakovostjo zraka, temperaturo, vlago, svetlobo… Poleg vsega naštetega je zelo pomemben dejavnik tudi hrup. Ustrezen nivo hrupa v objektih zagotavljamo z ustrezno zvočno izolacijo posameznih konstrukcijskih sklopov. Vpodjetju REM smo se zato odločili, da razvijemo konstrukcijske sklope z izboljšano zvočno izolirnostjo. Meritve zvočne izolirnosti konstrukcijskih sklopov so bile opravljene na Zavodu za gradbeništvo v Laboratoriju za toplotno zaščito in akustiko.

Testiranja so potekala v obdobju od avgusta do novembra. V tem času smo opravili 14 testov različnih konstrukcijskih sklopov. Konstrukcijske sklope kot so zunanje in predelne stene ter strope smo izdelali v naši proizvodnji in jih vgradili v laboratoriju, kjer so potekale meritve zvočne izolirnosti.

Merjenje zvočne izolirnosti je potekalov skladu s standardom SIST EN ISO 10140. Osnovni princip merjenja je ugotavljanje zvočnih ravni med prostoroma, ki predstavljata glasno in druga tiho stran. Dobljeni rezultati so potrdili ustreznost konstrukcijskih sklopov. Z zahtevami po zagotavljanju ustreznega nivoja zvoka se srečamo predvsem v objektih kot so šole in vrtci. Na podlagi opravljenih meritev, smo se prepričali o ustreznosti naših sklopov. Testiranje nam je poleg rezultatov zvočne izolativnosti sestavov prineslo nova znanja za izvedbo dodatnih izboljšav sestavov, ki jih lahko ponudimo našim kupcem.