Individualni sejemski nastop na mednarodnem sejmu Build Show 2019 v Birminghamu

Podjetje REM d.o.o. se je odvzvalo na javni poziv Javne agencije SPIRIT »Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022« za izvedbo operacije »Individualni sejemski nastop na mednarodnem sejmu Build Show 2019 v Birminghamu«.
Opis projetka:

Glavni cilj podjetja predstavitve podjetja REM d.o.o. na sejmu Build Show je stik z angleškim trgom v panogi gradbeništva. Ker gre za enega izmed največjih sejmov v Angliji pričakujemo veliko število udeležencev z vseh področij znotraj panoge, kar pomeni pomembne stike s potencialnimi kupci.

Finančna podpora:

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. www.eu-skladi.si

Pričakovani rezultati predstavitve na sejmu:
  • Uspešno izveden sejemski nastop na sejmu Build Show 2019
  • Zbrani kontakti potencialnih novih kupcev
  • Boljša prepoznavnost blagovne znamke REM
20. 4. 2020:

Podjetje REM je s strani Javne agencije SPIRIT prejelo pozitivni sklep o sofinanciranju individualnega nastopa na mednarodnem sejmu.