Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov v tujini

Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov v tujini remodul 1 1 scaled

Podjetje REM d.o.o. je bilo uspešno na javnem pozivu Javne agencije SPIRIT »Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov v tujini«.

Opis projetka:

Glavni cilj podjetja REM je postaviti fizični showroom na nemškem trgu in na njem izvajati trženjske aktivnosti.

Finančna podpora:

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. www.eu-skladi.si

Pričakovani rezultati predstavitve na sejmu:
  • Uspešna postavitev showroom-a
  • Izvesti vsaj 2 večja dogodka
  • Showroom deluje vsaj 30 dni