Obisk ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo

Obisk ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Novinarska konferenca 7 e1583411932495

Trebnje, 4. marec 2020 – Minister Zdravko Počivalšek se je srečal s predstavniki podjetja REM d.o.o. ter ogledal investicijski projekt za gradnjo novega poslovno-proizvodnega objekta in razvojno-raziskovalnega projekta FlexModNZEB. Investiciji sta bili deležni podpore Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, saj predstavljata jasno strateško usmeritev podjetja, ki bo vidno vplivala tudi na gospodarski razvoj Jugovzhodne regije.

REM d.o.o. je primer visoko internacionaliziranega podjetja, ki s svojim izdelčnim programom na področju modularnih enot in bivalnih kontejnerjev pretežni del prihodka ustvari z izvozom, največ na trge Evropske Unije.

Podjetje je z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) do sedaj podpisalo že dve pogodbi in sicer Pogodbo za sofinanciranje raziskovalno razvojnega projekta EUREKA, z akronimom FlexModNZEB, in Pogodbo o dodelitvi finančne spodbude za investicijo proizvodnje nove generacije fleksibilnih modularnih visoko energetsko učinkovitih montažnih objektov. Projekta sta vsebinsko povezana, saj je EUREKA projekt predstavljal raziskovalno osnovo za uresničitev ciljev podjetja, na podlagi česar je bila kasneje omogočena investicija.

»Vaše podjetje je bilo prvo, ki mu je bila odobrena finančna spodbuda po novem Zakonu o spodbujanju investicij, v nadaljevanju pa bomo s tem zakonom lahko podprli še druga domača in tuja podjetja, ki izpolnjujejo pogoje. Dokazujete, da nič ni nemogoče in ste dobra spodbuda tudi drugim slovenskim podjetjem, ki razmišljajo o izvozu«, je povedal minister Zdravko Počivalšek.

Igor Kastelic, direktor podjetja REM d.o.o. je poudaril: »S to investicijo želimo postati prvo podjetje v regiji, ki bo lahko trgu ponudilo predfabricirane modularne objekte z lastnostmi skoraj nič-energijske stavbe. Veseli me, da dela potekajo po časovnici in da pri realizaciji te investicije pomaga tudi država. Še bolj pa sem zadovoljen, da bo v okviru investicijskega projekta omogočenih 51 novih delovnih mest, od tega 11 visokokvalificiranih«.

Za projekt FlexModNZEB, ki skupaj znaša 849.000 evrov, je bilo s strani MGRT dodeljeno sofinanciranje v višini 222.250 evrov, za investicijo, ki bo skupaj vredna 15,1 milijona evrov, pa bo namenjenih 2,6 milijonov evrov za upravičene stroške naložb v opredmetena osnovna sredstva.