Vzpostavitev procesa vrednotenja vpliva modularne enote REModul Plus na okolje (LCA REM modul PLUS)

Vrednost projekta: 138.525,80 EUR
Višina sofinanciranja: 69.262,90 EUR
Obdobje izvajanja: 1. 4. 2020 – 31. 10. 2020
Opis projetka:

Namen in cilj projekta LCA REModul Plus je zmanjšati okoljski odtis proizvoda REM modul PLUS. Hkrati bo izvedena LCA analiza (ang. life-cycle assessment) služila za kasnejšo pridobitev okoljske deklaracije proizvoda (ang. EPD – Environmental Product Declaration). S tem si želimo na trgu ustvariti pomembno konkurenčno prednost in ustvariti še večjo prepoznavnost podjetja REM.

Finančna podpora:

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. www.eu-skladi.si