Požarno odporna modularna enota – fiREModul

Vodilni partner: REM d.o.o.
Sodelujoči partner: Piva Group S.p.A.
Obdobje izvajanja: 1.7.2020 – 31.12.2022
Opis projetka:

Namen in cilj projekta je v sodelovanju z italijanskim partnerjem Piva Group S.p.A. razviti nov inovativen izdelek – požarno odporno modularno enoto, ki bo omogočala požarno varno večnadstropno modularno gradnjo. Zasnova bo temeljila na modularnosti, maksimalni stopnji predizdelave v tovarni, požarni odpornosti, visoki energetski učinkovitosti in na ugodju bivanja. Vseh teh pet temeljnih lastnosti, združenih v inovativnem konceptu oz. izdelku, predstavlja novost na področju modularne gradnje. Z razvojem povsem novih tehnoloških rešitev, ki jih bomo implementirali v okviru projekta, želimo na področju vnaprej izdelanih modularno zasnovanih objektov narediti preboj in vstopiti na področja, za katera je do nedavno veljalo, da so domena klasične in montažne gradnje in biti tako korak pred konkurenco.

Projekt je bil potrjen na zasedanju Visokih predstavnikov Eureka, ki je potekalo 25.6.2020 v Bruslju.

Finančna podpora:

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. www.eu-skladi.si

Sofinanciranje (EU in SLO udeležba): 264.500 EUR