Potresno odporna modularna enota EQProofModul

Vodilni partner: REM d.o.o.
Sodelujoči partner: Piva Group S.p.A.

Obdobje izvajanja: 1. 9. 2021 – 29. 2. 2024

Opis projetka:

Namen in cilj projekta je v sodelovanju z italijanskim partnerjem Piva Group S.p.A. razviti nov inovativen izdelek – potresno odporno modularno enoto, ki bo omogočala potresno-varno gradnjo večnadstropnih modularnih objektov. V projektu se bomo osredotočili na razvoj novega sistema jeklenih okvirjev z lesenimi stenami, na potresno-varne spoje med lesenimi stenami in jeklenim okvirjem ter na eksperimentalno kalibrirane nelinearne modele po metodi končnih elementov.

Finančna podpora:

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. www.eu-skladi.si

Sofinanciranje (EU in SLO udeležba): 249.965,00 EUR