MODEL+

MODEL+ SPL Modul social 14.12
Pilotno-demonstracijski projekt: MODEL+ Demonstracija pametne modularne gradnje, povezljivosti in krmiljenja električnih-toplotnih virov naslednje generacije

Vodilni partner: REM d.o.o.

Sodelujoči partner: 

  • DANFOSS Trata d.o.o.
  • KRONOTERM d.o.o.
  • PIKTRONIK d.o.o.
  • ROBOTINA d.o.o.

Izvedba demonstracije: 

  • Vojašnica generala Maistra, Maribor (Ministrstvo za obrambo RS)

Koordinacija projekta:

  • TECES, grozd zelenih tehnologij

Obdobje izvajanja: 01.04.2023 – 31.08.2025

Opis projetka:

Razvoj in demonstracija pametne modularne gradnje, povezljivosti tehnologij in rešitev za generiranje, hrambo in upravljanje električno-toplotnih virov s pomočjo digitalnega dvojčka za energijsko učinkovite in samozadostne modularne objekte nove generacije.

Strateški cilji:

  • Demonstracija vzorčnega inovativnega več-domenskega modularnega objekta.
  • Doseganje najrazličnejših namembnosti, nadgradljivosti in »skalabilnosti« premestljivih kampov (baz).
  • Uporaba rešitev tako za potrebe civilne zaščite in reševanja kot za obrambne namene.
  • Razvoj in demonstracija visoko-tehnoloških rešitev s potencialom vstopa na nove trge

 

Finančna podpora:

Naložbo sofinancira Evropska Unija – NextGeneration EU.

Skupna vrednost projekta: 2.066.674,58 EUR

Sofinanciranje v vrednosti 999.999,76 EUR