fiREModul – Požarno odporna modularna enota

fiREModul – Požarno odporna modularna enota Slika 1

Hitrost in prilagodljivost gradnje, visoka možnost reciklaže, zvočna izolirnost in visoka energetska učinkovitost so le nekatere izmed vodil, ki nas skozi leta spodbujajo k izboljševanju naših produktov ter dvigovanju zadovoljstva naših strank. V želji po izboljševanju ne le počutja in ugodja bivanja v naših modularnih objektih, temveč tudi zagotavljanju varnosti, smo se pred nekaj leti začeli aktivno ukvarjati s požarno varnostjo in razvojem požarno-odpornih modularnih enot.

V ta namen smo v podjetju REM v sodelovanju s priznanimi inštituti za požarno varnost in strokovnjaki s tega področja opravili že veliko požarnih testov posameznih konstrukcijskih sklopov, prav tako pa smo bili uspešni pri prijavi mednarodnega razvojno-raziskovalnega projekta fiREModul, sofinanciranega s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Republike Slovenije, in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Cilj projekta je bil do konca leta 2022 razviti novo, požarno-odporno modularno enoto, razvite požarno-odporne detajle in konstrukcije sklope pa ustrezno eksperimentalno preveriti. Pri tem se nismo ustavili le pri standardnih preizkusih za požarno odpornost, temveč smo napravili še korak dlje – v sodelovanju z vodilnim nemškim laboratorijem za požarno varnost konstrukcij iz inštituta MFPA Leipzig smo izvedli naravni požarni preizkus (angl., natural fire test; nem., Naturbrandversuch) modularnega objekta, sestavljenega iz 8 novo-razvitih modularnih enot.

Predvsem z izvedbo tega preizkusa smo ugotovili, da vložen trud ni bil zaman, saj je konstrukcija modularnih enot brez težav zdržala več kot 30 minut intenzivnega požara, katerega temperatura je presegla 1100 °C, prav tako pa se ogenj ni razširil v sosednje prostore. S tem smo potrdili uspešnost našega razvoja, pridobili pa smo tudi pomembno prednost pred konkurenco, saj pogoji javnih razpisov za gradnjo javnih objektov na mednarodnih trgih vse pogosteje vključujejo tudi opravljen naravni požarni preizkus.