Modularna enota z vgrajeno sanitarno celico iz Kerrocka

Modularna enota z vgrajeno sanitarno celico iz Kerrocka saniMODUL
Javni razpis – Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO

Vodilni partner: REM d.o.o.

Sodelujoči partner: 

  • KOLPA, d.o.o.

Obdobje izvajanja: 01. 11. 2023 – 31. 10. 2025

Opis projetka:

Razvojno-raziskovalni projekt naslavlja razvoj novega izdelka – sanitarne modularne enote, sestavljene iz dveh 100 % prefabriciranih komponent, modularne enote in sanitarne celice iz kompozitnega materiala Kerrock. Oba polizdelka se usmerjata v zeleni prehod in krožno gospodarstvo, saj bodo razviti »Plug&Play« detajli omogočali ne samo hitro in enostavno vgradnjo sanitarne celice v modularno enoto, temveč tudi enostavno demontažo in minimalne posege v sam modularni objekt. S tem bo možno implementirati enega glavnih vidikov krožnega gospodarstva – ponovno uporabo, saj bo namembnost modularne enote moč enostavno spremeniti, sanitarno celico pa vgraditi kje drugje, ali pa vse skupaj ustrezno reciklirati. Ker bo končni izdelek enostavno razstavljiv, sanitarna celica  pa grajena iz Kerrocka, ki zagotavlja tako samonosilnost, izgled in vodotesnost, ne bo prihajalo do logistično obremenjenega in zahtevnega ločevanja odpadkov po izteku življenjske dobe. Prav tako bo že v fazi izdelave preprečeno nastajanje odpadkov v primerjavi s klasičnimi principi gradnje sanitarnih objektov, saj bosta oba polizdelka narejena v nadzorovanih proizvodnih prostorih obeh podjetij, v končno celoto pa sestavljena po metodi »Just in Time«, prav tako v nadzorovanih proizvodnih prostorih.

Finančna podpora:

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija – NextGenerationEU.

Skupna vrednost projekta: 735.977,30 €

Sofinanciranje v vrednosti: 299.777,83 €