Trajnost + hitrost + fleksibilnost =
modularna gradnja

Doseganje (ali preseganje) zahtev, s katerimi se lahko postavimo
ob bok klasičnim sistemom gradnje.

Gradnja (skoraj) v neskončnost

Modularna gradnja je fleksibilen način gradnje, ki omogoča enostavno zlaganje modulov po širini, dolžini in višini. S sistemom modulov lahko v širino in dolžino gradimo v neskončnost, v višino pa nas pri REM modulu omejuje gradnja v tri etaže, pri REM modulu PLUS pa gradnja v dve etaži.

3x

moduli v višino
REM modul
Modularna gradnja Infinite final siva
moduli v dolžino in širino
REM modul, REM modul PLUS

2x

moduli v višino
REM modul PLUS
Modularna gradnja Oblaki3
Modularna gradnja Oblaki3
Modularna gradnja Oblaki3

Trajnostni vidik modularne gradnje

Boljši nadzor nad odpadki. Visoka stopnja predizdelave v tovarni nam omogoča boljši nadzor nad odpadki in njihovo ponovno uporabo. S tem zmanjšujemo prispevek k onesnaževanju okolja.

Izboljšana kakovost zraka. Ker je modularna konstrukcija izdelana v tovarniško nadzorovanem okolju z uporabo suhih materialov, je odpravljena možnost visokega nivoja vlage, ujete v novem objektu.
Manjše potrebe po gradbeni mehanizaciji. Zaradi volumenske zasnove modulov in njihove montaže na gradbišču ne potrebujemo težke gradbene mehanizacije, kar zmanjšuje zvočno in zračno onesnaženost lokalnega okolja.

Velika vsebnost lesa. S sistemom REM modul PLUS lahko dosežemo več kot 70 % uporabljenega lesa in lesnih tvoriv v objektu.

Manjša poraba energije. Z optimizacijo proizvodnih procesov lahko močno vplivamo na zmanjšanje porabe energije in tako povečamo dodano vrednost porabljene.

Hitrost

Visoka stopnja predizdelave modulov v proizvodnji omogoča skrajšanje časa montaže na gradbišču. Celoten proces tako vpliva na hitrejše zaključevanje projektov, kar pomeni tudi zgodnejši začetek uporabe objektov s strani končnih uporabnikov.

Primer časovnice projekta Vrtec Šentlovrenc

Celoten proces od podpisa pogodbe do tehničnega prevzema je trajal 10 mesecev.

Modularna gradnja Modularna gradnja tabela
Visoka stopnja predizdelave. Na koncu proizvodnega procesa so moduli dokončani do 95 %, kar nam omogoča hitrejši zaključek projekta na gradbišču.

Skrajšan čas montaže na terenu. Pri gradnji v modularnem sistemu se faze med seboj velikokrat prekrivajo. Tako lahko v času temeljenja na lokaciji, v proizvodnji že poteka izdelava modulov. To nam omogoča, da projekte zaključujemo tudi do 50% hitreje, kot pri klasični gradnji.

Odprava zamud zaradi vremena. Ker izdelava modulov poteka v nadzorovanem proizvodnem okolju, vreme ne vpliva na nepričakovane zamude. V fazi montaže na terenu pa je ključno dobro planiranje, ki prepreči tovrstne zamude.

Fleksibilnost

Gradnja modularnih zgradb poteka hkrati z delom na gradbišču, kar omogoča izvedbo projektov v polovici časa tradicionalne gradnje.
Modularna gradnja REM modularna gradnja fleksibilnost 3 spremeba namembnosti

Sprememba namembnosti

Zaradi zasnove modulov lahko z malo posegi spremenimo namembnost že postavljenega objekta, brez da bi posegali v njegovo statično zasnovo.
Modularna gradnja PrilagodljivaNotranjostInZunanjostPNG

Prilagodljiva notranjost in zunanjost

Z uporabo najrazličnejših zaključnih materialov lahko dosežemo želeni vizualni učinek interierja in eksterierja objekta.
Modularna gradnja SestavljanjeModulaPNG

Sestavljanje modulov

Module lahko sestavljamo glede na najbolj smiselno tlorisno razporeditev prostorov in s tem dosežemo željeno funkcionalnost končnega objekta.
Modularna gradnja REM modularna gradnja fleksibilnost 3 razlicni nameni 1

Različni nameni

Modularna gradnja je uporabna za različne namene – od šolskih javnih objektov do pisarniških prostorov, turističnih nastanitev ali kompleksnejših bivanjskih objektov.
Modularna gradnja REM modularna gradnja fleksibilnost 3 spremeba namembnosti

Sprememba namembnosti​

Zaradi zasnove modulov lahko z malo posegi spremenimo namembnost že postavljenega objekta, brez da bi posegali v njegovo statično zasnovo.
Modularna gradnja PrilagodljivaNotranjostInZunanjostPNG

Prilagodljiva notranjost in zunanjost​

Z uporabo najrazličnejših zaključnih materialov lahko dosežemo želeni vizualni učinek interierja in eksterierja objekta.
Modularna gradnja SestavljanjeModulaPNG

Sestavljanje modulov​

Module lahko sestavljamo glede na najbolj smiselno tlorisno razporeditev prostorov in s tem dosežemo željeno funkcionalnost končnega objekta.
Modularna gradnja REM modularna gradnja fleksibilnost 3 razlicni nameni 1

Različni nameni​

Modularna gradnja je uporabna za različne namene – od šolskih javnih objektov do pisarniških prostorov, turističnih nastanitev ali kompleksnejših bivanjskih objektov.

Pametna gradnja

Z visoko stopnjo predizdelave, varnim delovnim okoljem in nadzorovanimi stroški gradnje, lahko trdimo, da je modularna gradnja pametna gradnja. Z možnostjo doseganja ali preseganja željenih zahtev se lahko postavi ob bok klasičnim sistemom gradnje.
Varnost. Z nadzorovani proizvodnimi procesi zmanjšujemo navarnost nesreč in s tem povezanih zamud pri realizaciji projekta.
Digitalizacija. Z uporabo BIM standarda in naprednih digitalnih orodij lahko že v fazi planiranja objekta predvidimo zahtevne detajle, ki jih predčasno uspešno rešimo.
Nadzorovani stroški. Z dobro predpripravo projekta in definiranjem vseh materialov in operacij lahko partnerju ponudimo fiksno ceno za izvedbo projekta.

REM modularne rešitve

REM modul

Sistem modularne gradnje REM modul omogoča široko uporabo za gradnjo enostavnih in zahtevnih montažnih objektov. S svojo zasnovo arhitektom in projektantom omogoča enostavno postavitev želenega objekta in hiter začetek uporabe le-tega.
Modularna gradnja REM modul small

REM modul PLUS

REM modul PLUS je modularni sistem, ki lahko doseže vse najvišje standarde energijske učinkovitosti, požarne varnosti in zvočne izolirnosti. Poleg tega nudi največji nabor zunanjih in notranjih obdelav, kar omogoča neomejene možnosti pri načrtovanju.
Modularna gradnja Rem modul plus top