Politika kakovosti

Vse dejavnosti podjetja REM d.o.o. so usmerjene v izpolnjevanje zahtev, potreb in pričakovanj naših kupcev.

V podjetju si prizadevamo, da so naši proizvodi in storitve izvedeni kvalitetno, skladno s projektno dokumentacijo in v dogovorjenih rokih. Nenehno skrbimo, da pri tem prepoznavamo in upoštevamo novo stanje tehnike in veljavno zakonodajo.

Zavezujemo se, da bomo:

 • vzdrževali in nenehno izboljševali sistem vodenja kakovosti po zahtevah standarda ISO 9001/2015,
 • vzdrževali in nadgrajevali zahteve za pridobljena znaka kakovosti nemškega združenja za modularno gradnjo po  RAL-GZ 613 za jeklene konstrukcije in RAL-GZ 619 za sisteme modularnih objektov
 • Izvajali aktivnosti za uresničevanje zastavljenih ciljev zapisanih v Trajnostni strategiji podjetja REM do leta 2024
 • Implementirali in vzdrževali bomo zahteve evropskega tehnične ocene ETA – 13/0186  za prefabricirane bivalne enote in produktnega standarda za večnamenska vrata SIST EN 14351.
 • Implementirali in vzdrževali zahteve iz produktnega standarda za jeklene konstrukcije SIST EN 1090-1 (EXC-2).
 • za vsako leto si bomo postavili merljive letne cilje po procesih, določili programe za njihovo doseganje in jih interdisciplinarno spremljali ter sprotno preverjali uspešnost delovanja in izvajali potrebne korekcije, preventivne in korektivne ukrepe.

 

Naše dolgoročne usmeritve so:

 • zadovoljni kupci
 • zadovoljni zaposleni
 • postati eden izmed vodilnih proizvajalcev modularnih objektov v Evropi
 • takojšno reagiranje v primeru nastale neskladnosti
 • družbeno odgovorno ravnanje